Έγκριση εκμίσθωσης των με αριθμούς 23,24,25 δημοτικά αγροτεμάχια ως ενιαία έκταση στην οδό Μικράς Ασίας 4 της Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: