Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ΄ αριθμ. 429γ Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

048

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: