Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου (Θ.Χατζίκου 72) στο πάρκο αναχώματος.

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: