Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμό 379α Δημοτικό αγροτεμάχιο στην οδό Μακεδονίας αριθμός 8, με κτίσματα και κατασκευές που περιέχονται σε αυτό.

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: