Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμό 29 Δημοτικό αγροτεμάχιο στην οδό Μικράς Ασίας.

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: