Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 454 δημοτικού αγροτεμαχίου και έγκριση αλλαγής της χρήσης του σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων- ιδιωτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.

Αριθμός Απόφασης:

361

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: