Έγκριση εκμίσθωσης του υπ‘ αριθ. 543 δημοτικού αγροτεμαχίου στην οδό Μικράς Ασίας Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και πρόταση για αλλαγή της χρήσης του από αγροτεμάχιο σε χώρο ανάπτυξης επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης (απαλλασσόμενο από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία).

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: