Εκλογή οκτώ (8) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την διετία 2013-14.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: