Έγκριση εκπροσώπησης της Οικονομικής Επιτροπής από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κο Διονύσιο Δήμου για σύνταξη απαντήσεως προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, όσον αφορά την από 7-10-2011 αίτηση θεραπείας της εταιρείας ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ ως προς το έργο «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπω

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: