Έγκριση εκτέλεσης του Α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού 2019.

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: