Έγκριση έκθεσης επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή άχρηστων αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06).

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: