Έγκριση ένταξης της προμήθειας «Προμήθεια παγκακιών για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου», με αριθμό μελέτης 46/2013 στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών».

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: