Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στον Κωδικό Πρόσκλησης 20/2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 4, Μέτρο 4.1. Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλ

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: