Έγκριση Επιχορήγησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών που ανέκυψαν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των δραστηριοτήτων της, για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: