«Έγκριση επικαιροποιημένου ΤΣΔΑ Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: