1. Γνωμοδότηση για τις κατευθύνσεις σύνταξης της πρότασης και πολεοδομικής οργάνωσης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ, πρώην ΤΧΣ) μετά την κατάθεση απόψεων των αρμοδίων τοπικών, περιφερειακών ή κεντρικών υπηρεσιών, πολιτών καθώς και κάθε άλλων φορέων ή περιβαλλοντικών οργανώσεων του Δήμου. – 2. Παραλαβή και έγκριση της Α’ Φάσης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΧΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 135/2018 ’’

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: