Έγκριση - επιβεβαίωση πλήρωσης δεκαεπτά (17) εγκεκριμένων θέσεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 και κατά περίπτωση καθορισμός πρόσθετων προσόντων - μεταβολή λεκτικής ονομασίας κλάδων.

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: