Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού (Μπαλτάς Ευάγγελος).

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: