Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού- κατάργηση δίκης (απόφαση 243/2018 Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης -ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών).

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: