Έγκριση την προσχώρηση του Δήμου μας στην σχετική τροποποιητική σύμβαση ως προς την παρ. 1 του άρθρου 4 της σύμβασης σύστασης δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα.

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: