Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού με μείωση των επιδικασθέντων τόκων (Χαραλαμπίδου Σοφία) από τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: