Εισήγηση για παράταση ισχύος και για το έτος 2017 της ΑΔΣ 330/2015 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 68/2016 περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ48/Β/20/01/2016

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: