Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού, ψήφιση πίστωσης υπέρ του πολίτη (Κασαπίδης Σταμάτιος του Ομήρου) από ζημία προκληθείσα σε σταθμευμένο όχημα

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: