Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού, ψήφιση πίστωσης υπέρ του πολίτη (Παπαδόπουλος Στέφανος του Βασιλείου) από ζημία προκληθείσα σε σταθμευμένο όχημα.

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: