Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 193βα Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης .

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: