Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού, ψήφιση πίστωσης υπέρ του πολίτη (Θεολόγου Άγγελος του Θεολόγου ), - υλικές ζημίες σε όχημα λόγω πτώσης δέντρου

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: