«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2015-2016». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: