Έγκριση φάκελου μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ» (αρ. μελ. Μ1/2023), προεκ/μενης αμοιβής: 15.938,75€ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: