Έγκριση γενικής παράτασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αρ. μελ. 98/2017

Αριθμός Απόφασης:

221

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: