Έγκριση γενομένης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και καταβολή εξόδων.

Αριθμός Απόφασης:

302

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: