Έγκριση γενόμενης παράστασης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντωνίου Χρίστογλου (επί παγία αντιμισθία)

Αριθμός Απόφασης:

272

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: