Έγκριση γενομένων δαπανών παγίας προκαταβολής ποσού 3.245,30€.

Αριθμός Απόφασης:

262

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: