Έγκριση για εκτός έδρας έκτακτη μετακίνηση του αντιδημάρχου κ. Κουσενίδη Αλέξανδρου στην Αθήνα μέσω Λάρισας την 23-6-2014 και καταβολή εξόδων της μετακίνησής του.

Αριθμός Απόφασης:

369

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: