«Έγκριση για κάλυψη εξόδων κηδείας και ψήφιση πίστωσης».

Αριθμός Απόφασης:

080

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: