«Έγκριση για κάλυψη εξόδων κηδείας και ψήφιση πίστωσης»

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: