Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους» με ΟΠΣ5037423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: