«Έγκριση για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων και μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Αριθμός Απόφασης:

062

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: