Οικονομικός Απολογισμός της Β’/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2017 του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

061

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: