Έγκριση ή μη του πρακτικού παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αρ. μελ. 98/2017

Αριθμός Απόφασης:

301

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: