Έγκριση Ισολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Μ. για το έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

326

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: