Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ.

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: