«Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Απομάκρυνσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», (αριθ. μελ. 52/2016)

Αριθμός Απόφασης:

243

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: