Εγκριση ισολογισμού ΚΔΕΠΚΑΑ έτους 2010

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: