Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: