Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του υπό ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου – Αμπελοκήπων – Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ).

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: