Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιστήριξη περίφραξης - βελτιωτικές παρεμβάσεις Δημοτικού Σταδίου Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 79/2009 και προϋπ/σμό: 44.598,37 €.

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: