Εγκριση κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και του στρατηγικού σχεδιασμού – Στοχοθεσία έτους 2015.

Αριθμός Απόφασης:

356

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: