Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης λόγω της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Αριθμός Απόφασης:

394

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: