Έγκριση καταβολής ποσού ύψους 170,82€ στον Δήμο Νεάπολης Συκεών για την καταβολή από μέρους τους, του ετησίου τέλους διατήρησης μερίδας στη ΓΕΜΗ έτους 2015 για την εταιρία «Κέντρο Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων Θεσσαλονίκης».

Αριθμός Απόφασης:

405

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: