Έγκριση καθορισμού δυο (2) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου.

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: